ВЕЧЕРНИЕ ГРУППЫ АНГЛИЙСКОГО - С 10.09.2023!!!

Русский язык Українська мова
Регистрация Вход

» Корпоративне навчання

Корпоративне навчання

Ми пропонуємо вам наступні освітні програми:

  1. Загальний курс англійської (General English) - програма націлена на опанування та вдосконалення основних лексичних та граматичних складових англійської мови. В ході навчання формуються навички говоріння, письма, читання, аудіювання. Особлива увага приділяється комунікативним аспектам мовлення
  2. Ділова англійська мова (Business English) – цей курс включає в себе елементи загального курсу англійської мови (Basic English). Але головні мовленнєві навички та типові ситуації відпрацьовуються на прикладах, які пов`язані з бізнес-тематикою. Приділяється велика увага бізнес-термінології. Вивчення ділової англійської мови сприяє розвитку навичок спілкування, партнерського співробітництва, підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці.
  3. Розмовна англійська (Spoken English) - цей курс рекомендований для клієнтів з достатніми базовими знаннями англійської мови. Головна увага в ході цього курсу приділяється так званим рольовим іграм, наприклад, за темами: «В готелі», «Спілкування по телефону», «В аеропорту» і т.і. Головною метою цих занять є розвиток комунікативних навичок слухачів.
  4. Англійська для спеціальних цілей (English for Special Purposes) - спеціальні програми, розроблені на замовлення компаній, які планують вивчати англійську на корпоративних курсах, з урахуванням специфіки їхньої діяльності, строком навчання та кінцевої мети.

Переваги для Вас

Переваги для Ваших працівників

Переваги нашої програми навчання

Изучение иностранных языков

  • Английская
  • Нимецкая
  • Французкая
  • Польская
  • Російська